X黑手网公告2023.6.28-公告栏论坛-通知区-X黑手网
X黑手网
X黑手网
X黑手网

X黑手网公告2023.6.28

                                                                                                                   X黑手网管理公告

重要通知;

1.请注册用户绑定你的邮箱,防止错过一些消息,特别一些订单消息。X黑手网所购买的商品信息会发送邮件通知。

X黑手网更新一下内容

1.网站新增QQ群机器人查询你在X黑手网的资产,发送“我的资产”,即可查询,(前提你要绑定你的QQ号

图片[1]-X黑手网公告2023.6.28-公告栏论坛-通知区-X黑手网

2.网站新增评论拥有AI自动回复功能

图片[2]-X黑手网公告2023.6.28-公告栏论坛-通知区-X黑手网

3.网站改版升级美化分类,X黑手网商城,后续增加更多有意思的商品

image